ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ?

Εάν η λειτουργία της μονάδας μου συνεπάγεται εκπομπές ρύπων στον περιβάλλοντα χώρο, θα πρέπει να μετρήσω τις εκπομπές αυτές για να μπορώ να αποδείξω πως βρίσκονται μέσα στα όρια των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.


 • Έτσι, η έκθεση εκπομπών μου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ελέγχου μου από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
 • Η έκθεση, επίσης, είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση (ISO) της μονάδας παραγωγής μου.
 • Επιπρόσθετα, βάσει αυτής της καταγραφής των ρύπων μου κατατάσσομαι στο Ευρωπαϊκό μητρώο ρυπογόνων βιομηχανιών, διασφαλίζοντας, έτσι, μία ακόμη απόδειξη πως ανήκω στις "καθαρές" βιομηχανίες.
 • Μπορεί, τέλος, να καθησυχάσει τις όποιες ανησυχίες των φορέων -ή και απλών κατοίκων- των κατοικημένων περιοχών που γειτνιάζουν με την μονάδα μου.


 • Κατά την παραλαβή μίας καινούργιας μονάδας, θα πρέπει να μπορώ να ελέγξω το κατά πόσον αυτή πληροί τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με την κατασκευάστρια εταιρεία.
  Βάσει προδιαφραφών, επίσης, διενεργούνται και οι όποιες εργασίες βελτίωσης για μία υπάρχουσα μονάδα.
  Οι μετρήσεις είναι αυτές που μπορούν να μου επιβεβαιώσουν το εάν η μονάδα, τελικά, βελτιώθηκε και κατά πόσο.


  Οι μετρήσεις, τέλος, είναι αυτές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάλυση του κάθε σταδίου παραγωγής και να οδηγήσουν σε προτάσεις βελτίωσης του βαθμού απόδοσης της μονάδας μου.

  ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ?

  Για να μπορώ να ελέγξω το κατά πόσο ρυπαίνουν ή όχι το περιβάλλον στο οποίο ζω, οι γειτνιάζουσες βιομηχανίες.

  Με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις, μπορώ να ελέγξω το κατά πόσο ρυπαίνουν ή όχι τον αέρα στην περιοχή μου. Επίσης, έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί και για το έδαφος (επικάθηση) αλλά και για τα ύδατα της περιοχής, στην οποία διαβιώ εγώ και οι συμπολίτες μου.

  Η επιβάρυνση της περιοχής μου δεν συντελείται, όμως, μόνο από βιομηχανίες. Άλλοι παράγοντες επιβάρυνσης, ενδεχομένως να αποτελούν: χωματερές, οδικά δίκτυα, αεροδρόμια, λατομεία κ.ά. Οι περιβαλλοντικές μετρήσεις δύνανται να εκτιμήσουν στην συνεισφορά καθενός από τους παραπάνω παράγοντες στην επιβάρυνση της περιοχής μου και να με βοηθήσουν -με αποδείξεις- στην καταπολέμησή τους.

  ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ?
  Ο χρόνος που περνάω μέσα στο σπίτι μου, αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της μέρας μου. Το κατά πόσο, λοιπόν, το περιβάλλον του σπιτιού μου είναι "καθαρό" και -άρα- υγιεινό για μένα και τα μέλη της οικογένειάς μου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

  Με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις μπορώ να ελέγξω τα επίπεδα σκόνης, τοξικών ουσιών και ακτινοβολίας μέσα στην κατοικία μου. Έτσι, μπορώ να γνωρίζω το εάν ζω σε ένα υγιεινό περιβάλλον ή στην περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, να εντοπίσω τις αιτίες και να επιχειρήσω να τις ελαχιστοποιήσω.

  Επίσης, μέσα στο πλαίσιο μίας "υγιούς διαβίωσης" τα επίπεδα ήχου/θορύβου παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής. Οι μετρήσεις του ήχου που εισβάλλουν στο χώρο μου, μου δίνουν την απόδειξη που χρειάζομαι για να διεκδικήσω την ηρεμία που δικαιούμαι στο σπίτι μου.

  Web page designed and created by e-MIND