Η εταιρεία e-MIND

H e-MIND είναι εταιρεία περιβαλλοντικών μετρήσεων και μελετών, παρέχοντας υπηρεσίες οικολογικής προστασίας, με απώτερο στόχο τον ίδιο τον άνθρωπο, διασφαλίζοντας κατ’αρχήν την υγεία του, αλλά και την ποιότητα ζωής του. Σκοπός του τμήματος μετρήσεων είναι η καταμέτρηση και καταγραφή ρυπαντών, η άμεση ανταπόκριση στις δειγματοληπτικές ανάγκες του πελάτη, η έγκυρη αποστολή των εκθέσεων αποτελεσμάτων και οι ανταγωνιστικές τιμές.

H e-MIND διαθέτει στελέχη με την απαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και την πολύχρονη πείρα που χρειάζεται ο απαιτητικός τομέας των περιβαλλοντικών μετρήσεων. Συγκεκριμένα, τα στελέχη μας δραστηριοποιούνται για περισσότερο από μία δεκαετία στον χώρο των μετρήσεων αλλά και στο service των αντίστοιχων μετρητικών οργάνων.
Η εμπειρία μας στον τομέα του service που μας έχει κατατάξει στους αποτελεσματικότερους σε αυτόν τον χώρο, εξασφαλίζει την σωστή και ομαλή λειτουργία των μετρητικών οργάνων που μας εμπιστεύονται οι πελάτες, αλλά και των οργάνων του δικού μας τμήματος μετρήσεων.

Η e-MIND συνεργάζεται με τα εργαστήρια του ΤUV Suddeutschland στο Μόναχο και Donzdorf Γερμανίας για την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων καθώς και με την Αυστριακή εταιρεία Riebenbauer για την εκπόνηση μελετών που αφορούν σε εγκαταστάσεις συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Η εταιρεία e-MIND στελεχώνεται από:

Γιαννικάκης Γιάννης (Φυσικός -- MSc Αστροφυσικής -- Υπ. Διδάκτωρ Ηλιακής Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών)

Καββαδάς Άλκης (Διπλωματούχος Μηχανικός / University of Pinkafeld, Austria -- Electronics Engineer / IEK, Αθήνα)

Τζαννή Μέντη (Βιολόγος / UNC-Chapel Hill, NC, USA -- MSc Χημείας / UNC-Wilmington, NC, USA)

Web page designed and created by e-MIND