Οι μετρήσεις αυτού του είδους αφορούν βιομηχανίες που ενδιαφέρονται για:

Τις εκπομπές ρύπων τους, για απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, για πιστοποίηση (ISO 18001, ISO 14001).

Έλεγχο απόδοσης μονάδων παραγωγής, βαθμό απόδοσης φίλτρων και

Βαθμονόμηση on-line συστημάτων καταγραφής ρύπων.

Περισσότερα >>>

Οι μετρήσεις αυτού του είδους αφορούν βιομηχανίες, κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες, για καταγραφή ρύπων:

επιβάρυνση αέριων και στερεών ρύπων

επιβάρυνση ήχου.

στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου και σε γειτνιάζουσες κατοικημένες περιοχές


Περισσότερα >>>

Οι μετρήσεις αυτού του είδους αφορούν βιομηχανίες και βιοτεχνίες όσον αφορά:


στην επιβάρυνση της υγείας των εργαζόμενων


και στην ασφάλεια στον χώρο εργασίαςΠερισσότερα >>>

Οι μετρήσεις αυτού του είδους αφορούν ιδιώτες και εργαζόμενους σε μη βιομηχανικά περιβάλλοντα για ανάλυση ποιότητας και μέτρηση επιβαρυντικών παραγόντων, όσον αφορά στην διαβίωση:

σε χώρους εργασίας και


σε χώρους κατοικιών


Περισσότερα >>>

Οι εργασίες αυτού του είδους αφορούν τους επαγγελματίες στους τομείς των μετρήσεων για τον έλεγχο των οργάνων που χρησιμοποιούν, ως προς:

την καλή λειτουργία και

την ορθότητα των μετρούμενων μεγεθώνΠερισσότερα >>>

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μελέτες και εγκαταστάσεις:

φωτοβολταϊκών και θερμοηλιακών συστημάτων

συστημάτων τηλεθέρμανσης και παραγωγής ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές

Περισσότερα >>>

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :


Ως απόδειξη πως οι εκπομπές μου συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας


Για επιβεβαίωση των προδιαγραφών λειτουργίας κατά την παραλαβή της μονάδας


Για επιβεβαίωση εργασιών βελτίωσης της μονάδας


Για βελτίωση του βαθμού απόδοσης


Για πιστοποίηση ISO και την κατάταξη στο Ευρωπαϊκό μητρώο ρυπογόνων βιομηχανιών

ΩΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ :


Για καταμέτρηση ρύπων από γειτνιάζουσες βιομηχανίες


Για καταμέτρηση επιβάρυνσης της περιοχής από χωματερές, οδικά δίκτυα, αεροδρόμια, λατομεία κ.ά.

ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ :


Για να ελέγξω τα επίπεδα σκόνης, τοξικών, ακτινοβολίας και ήχου στο σπίτι μου

Web page designed and created by e-MIND