Οι μετρήσεις αυτού του είδους αφορούν βιομηχανίες, κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες, για καταγραφή ρύπων:

επιβάρυνση αέριων και στερεών ρύπων

επιβάρυνση ήχου.

στον περιβάλλοντα χώρο
του εργοστασίου και σε
γειτνιάζουσες κατοικημένες περιοχέςΟι μετρήσεις των ρύπων στο περιβάλλον σε αντίθεση με τις μετρήσεις των εκπομπών ρύπων, δεν εκτιμούν τους επιβαρυντικούς παράγοντες που δημιουργεί η όποια δραστηριότητα, αλλά το πόσοι από αυτούς παραμένουν στον περιβάλλοντα χώρο.

Συγκεκριμένα :

Οι εκπομπές ρύπων μπορούν να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με αέρια στερεά σωματίδια, τα οποία μπορεί να περιέχουν βαρέα μέταλλα, διοξίνες και άλλα τοξικά στοιχεία.

Πολλοί από τους ρύπους, επίσης, επικάθονται στο έδαφος καθιστώντας το μολυσμένο και, άρα, επικίνδυνο, είτε με την καθημερινή επαφή ή -ακόμη χειρότερα- με την εισχώρησή τους σε βάθος ρυπαίνοντας πιθανώς τον υδροφόρο ορίζοντα και τις καλλιέργειες. Επιπροσθέτως, οι ρύποι αυτοί, καθώς και διάφορα υγρά απόβλητα, μπορούν να επηρεάσουν με τον ίδιο τρόπο στις ζώνες ύδατος της περιοχής, καθώς και στον κύκλο του νερού.

Τέλος, η όχληση από τον θόρυβο καθιστά την μέτρηση της στάθμης ήχου καθοριστική για την ισορροπία για ένα οικοσύστημα, αλλά και σε γειτνιάζουσες κατοικημένες περιοχές.
Εκπομπές Ρύπων
Υγιεινή & Ασφάλεια
Ποιότητα Αέρα εσ.Χώρων
Διακριβώσεις Οργάνων
Αν. Πηγές Ενέργειας

Web page designed and created by e-MIND