ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μελέτες και εγκαταστάσεις:

φωτοβολταϊκών και θερμοηλιακών συστημάτων

συστημάτων τηλεθέρμανσης και παραγωγής ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές


Τι είναι οι Α.Π.Ε. ?

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Α.Π.Ε., είναι μορφές ενέργειας που προέρχονται από φυσικές διαδικασίες όπως είναι ο άνεμος, η κυκλοφορία του νερού (ποτάμια, παλίρροιες κ.α.), η γεωθερμία κ.α. Οι ΑΠΕ είναι εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές όπως πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο.

Γιατί στρεφόμαστε στις Α.Π.Ε. ?

Οι κλιματικές αλλαγές (φαινόμενο θερμοκηπίου) σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές καυσίμων αλλά και η υιοθέτηση καινούργιων πολιτικών για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη μας ωθούν στην εκμετάλλευση της ενέργειας που προέρχεται από διαδικασίες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Η e-MIND εφαρμόζει δοκιμασμένες τεχνολογίες για την μελέτη και την επίβλεψη των εγκαταστάσεών τους για ιδιώτες, εταιρείες, βιομηχανίες, νοσοκομεία.


Οι μελέτες και η επίβλεψη
εγκατάστασης, γίνονται σε
συνεργασία με την
Αυστριακή εταιρεία Riebenbauer


Για οποιαδήποτε μελέτη/πρόταση
εφαρμογής συστημάτων ΑΠΕ
στον χώρο σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μαςΕκπομπές Ρύπων
Περιβάλλον
Υγιεινή & Ασφάλεια
Ποιότητα Αέρα εσ.Χώρων
Διακριβώσεις Οργάνων

Web page designed and created by e-MIND