Οι μετρήσεις αυτού του είδους αφορούν ιδιώτες και εργαζόμενους σε μη βιομηχανικά περιβάλλοντα για ανάλυση ποιότητας και μέτρηση επιβαρυντικών παραγόντων, όσον αφορά στην διαβίωση:

σε χώρους εργασίας και


σε χώρους κατοικιών
Οι μετρήσεις ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων μπορούν να μας δείξουν κατά πόσο καθαρό και υγιεινό είναι το περιβάλλον του χώρου μέσα στον όποίο ζούμε ή/και εργαζόμαστε

Συγκεκριμένα :

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, κυρίως σε αστικές περιοχές, αλλά συχνά και στην ύπαιθρο, επηρεάζει την καθαρότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους όπου περνάμε ένα μεγάλο μέρος της ημέρας.

Αέριοι ρύποι, όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες και άλλες τοξικές ουσίες που προέρχονται από βιομηχανικές ή από αστικές ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να βρίσκονται σε μικρές ή και μεγάλες συγκεντρώσεις μέσα στον χώρο κατοικίας ή/και εργασίας μας. Επίσης, ακόμη και οι δικές μας δραστηριότητες στον χώρο, όπως ακόμη και υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, μπορεί να επιβαρύνουν την καθαρότητά του.

Επίσης, η στάθμη του ήχου αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής, καθώς η όχληση από πηγές θορύβου επηρεάζει αρνητικά τόσο την απόδοση στην εργασία, όσο και την απαραίτητη ηρεμία στην οικία.
Εκπομπές Ρύπων
Περιβάλλον
Υγιεινή & Ασφάλεια
Διακριβώσεις Οργάνων
Αν. Πηγές Ενέργειας

Web page designed and created by e-MIND